Volgens de Nederlandse campagne ‘Stop Kinderarbeid’ werken er 168 miljoen kinderen wereldwijd. Ongeveer 7 procent van deze kinderen is werkzaam in de textielindustrie. De meeste kinderarbeid vindt plaats in Azië, wat tegelijkertijd de regio is waar veel kleding- en textielfabrieken zijn gevestigd. In de grotere kledingfabrieken is er minder kinderarbeid (zichtbaar), maar in kleinere fabrieken, sweatshops of in thuissituaties moeten kinderen helaas nog werken. Armoede wordt vaak gezien als de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid en de opvatting dat gezinnen niet kunnen overleven als de kinderen niet werken, neemt nog steeds de overhand. Ik vind het belangrijk dat kinderarbeid moet stoppen omdat kinderen die werken geen kans krijgen om naar school te gaan, kinderarbeid gevolgen heeft voor de gezondheid van kinderen en daarnaast is aangetoond dat volwassenen nadelen ondervinden van kinderarbeid.

Ieder kind heeft recht op onderwijs en geen enkel kind mag er door zijn werk de dupe van zijn. Dat was ook in Nederland het uitgangspunt toen ‘Kinderwetje van Van Houten’ aan het eind van de 19e eeuw kinderarbeid verbood. Kinderen die werken, krijgen geen kans om naar school te gaan. Het resultaat hiervan is dat zij geen kans hebben op een betere toekomst. Als ze klaar zijn met school, kunnen ze een betere baan krijgen en meer geld verdienen. Ouders die zelf nooit naar school zijn geweest, zien het belang van onderwijs voor hun kinderen niet altijd in. En dat is het begin van een visuele cirkel.

Kinderen die in de textielindustrie werken, worden door de lage lonen gedwongen lange dagen te maken om genoeg geld te verdienen. Op deze manier kunnen ze overleven en hun gezin onderhouden. Het is niet ongebruikelijk dat werknemers 100 uur per maand overwerken. Kinderen moeten altijd werken, ziek zijn is een slecht excuus. Hierdoor heeft kinderarbeid gevolgen voor de gezondheid van het kind. Daarnaast spelen ook onveilige omstandigheden een rol, zo is de kledingindustrie in Bangladesh berucht om de onveilige fabrieken. In de afgelopen jaren zijn veel fabrieken door branden getroffen en zijn verschillende gebouwen ingestort.

Een van de redenen dat kinderen in textielfabrieken werken, is dat ze voor werkgevers goedkoper zijn dan volwassenen. Het is aangetoond dat volwassenen lijden onder kinderarbeid omdat er minder vraag is naar volwassen werknemers. Hogere werkloosheid is het gevolg onder volwassenen. Als er minder kinderarbeid is, kunnen volwassenen onderhandelen over hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. Dat komt uiteindelijk het hele gezin ten goede, want kinderen kunnen naar school en volwassenen werken, dat klinkt toch niet meer dan normaal.

Kinderen die niet meer hoeven te werken, krijgen eindelijk de kans om naar school te gaan en zich te ontwikkelen, waardoor ze een kans hebben op een betere toekomst. De gezondheid van kinderen zal verbeteren omdat ze niet 12 uur per dag hoeven te werken, niet overwerkt raken en eindelijk kind kunnen zijn. Ook de werkomstandigheden en lage lonen voor volwassenen worden verbeterd doordat kinderen het werk van volwassenen niet meer op zich nemen. Als kinderarbeid binnen de textielindustrie wordt verboden, wordt eindelijk de visuele cirkel van armoede doorbroken.

Aanbevolen artikelen

© AnUel 2024  |  Realisatie door Subsecond Systems